Dynasty informationsservice Sökning RSS Nylands förbund

RSS-länk

Mötesärende:
https://uml10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://uml10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landskapsfullmäktige
Protokoll 12.09.2023 klo 10:00 - / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
11   Namnupprop, laglighet och beslutförhet
12   Val av protokolljusterar
13   Godkännande av behandlingsordningen av ärendena
14 Beviljande av ansvarsfrihet för landskapsstyrelsen och dess ordförande för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2022
15   Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen (Kari Saari) och val av ny ersättare
16   Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen (Marja Manninen-Ollberg) och val av ny ersättare
17   Besättande av tjänsten som landskapsdirektör
18   Tidpunkt för nästa sammanträde

Ledamot Uppgift
Aaltonen Juri Ledamot
Aavaparta Tiina Ledamot
Ahde Hilkka Ledamot
Alho Arja Ledamot
Anttila Jukka Ledamot
Biaudet Eva Ledamot
Diarra Fatim Ledamot
Eerola Antero Ledamot
Forsberg Ari Ledamot
Friman Reija Ledamot
Haapaniemi Timo Ledamot
Hall Anu Ledamot
Hanska Sirpa Ledamot
Harjanne Atte Ledamot
Havu Isto Ledamot
Helske Marjut Ledamot
Holopainen Mari Ledamot
Horn Stephan Ledamot
Ikkelä Kalle II viceordförande
Ilander Kerstin Ledamot
Jalovaara Ville Ledamot
Jokinen Johanna Ledamot
Jordas Kim Ledamot
Järvenpää Kaarina Ledamot
Järvinen Arto Ledamot
Jääskeläinen Jouko Ledamot
Kalenius Christina Ledamot
Kaleva Atte Ledamot
Karhuvaara Arja I viceordförande
Kauppinen Sirpa Ledamot
Kemppi-Virtanen Pirjo Ledamot
Kivekäs Otso Ledamot
Kopra Pia Ledamot
Kylätasku Leo Ledamot
Laaksonen Jani Ledamot
Liljestrand Tom Ledamot
Lindgren Minna Ledamot
Makkonen Teija Ledamot
Mattila Terhi Ledamot
Munne Martti Ledamot
Muttilainen Sami Ledamot
Månsson Björn Ledamot
Nick Reetta Ledamot
Niikko Mika Ledamot
Niskanen Dani Ledamot
Nummela Nina Ledamot
Nuorteva Johanna Ledamot
Oksanen Ari Ledamot
Orpana Anitta Ledamot
Pakarinen Pia Ledamot
Partanen Henna Ledamot
Phull Manav Ledamot
Portin Anders Ledamot
Rautava Risto Ledamot
Raja-Aho Maarit Ledamot
Räty Virpi Ledamot
Sajomaa Lennu Ledamot
Savolainen Kim Ledamot
Saxberg Mirita Ledamot
Seppälä Peppi Ledamot
Stenvall Nora Ledamot
Suomalainen Nina Ledamot
Vehmanen Emma-Stina Ledamot
Viljanen Eerikki Ledamot
Virtanen Harri Ledamot
Wessberg Nina Ledamot
Yanar Ozan Ledamot
Markkula Markku Ordförande, LS
Kaukola Ulla Ledamot, LS
Komulainen Pirjo Ledamot, LS
Piirtola Mikko Ledamot, LS
Sigfrids Frida Ledamot, LS
Stranius Leo Ledamot, LS
Vuorento Reijo Ledamot, LS
Aittakumpu Birgit Ersättare
Gebhard Elisa Ersättare
Granström Anneli Ersättare
Iskanius Anniina Ersättare
Kauste Mika Ersättare
Ketvel Marko Ersättare
Luuk Pekka Ersättare
Nevanlinna Tuomas Ersättare
Peltokorpi Terhi Ersättare
Ryynänen Sami Ersättare
Särkijärvi Jouni J. Ersättare
Eskelinen Juha Stf. landskapdirektör
Autioniemi Paula Direktör
Tikkanen Inka Förvaltningsdirektör, protokollförare
Suursalmi Tero Jurist
Elo Seija Kommunikationschef

Till påseende
Nylands förbunds webbplats
Början av 18.09.2023