Dynasty informationsservice Sökning RSS Nylands förbund

RSS-länk

Mötesärende:
https://uml10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://uml10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landskapsfullmäktige
Protokoll 14.06.2022 klo 10:00 - 12:06 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Namnupprop, laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av behandlingsordningen av ärendena
4 Utvärderingsberättelse för år 2021 för kännedom
5 Godkännande av Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021
6 Nylands förbunds personalberättelse för år 2021 för kännedom
7 Aktualitetsöversikt om ansvarsområdet Regionplanering för kännedom
8 Aktualitetsöversikt om ansvarsområdet Regionutveckling för kännedom
9 Meddelanden
10   Tidpunkt för nästa sammanträde

Ledamot Uppgift
Ahlfors Tiina Medlem
Alho Arja Medlem
Anttila Jukka Medlem
Biaudet Eva Medlem
Diarra Fatim Medlem
Eerola Antero Medlem
Forsberg Ari Medlem
Haapaniemi Timo Medlem
Havu Isto Medlem
Honkanen Martin Medlem
Horn Stephan Medlem
Ikkelä Kalle Medlem
Jalovaara Ville Medlem
Jokinen Johanna Medlem
Jordas Kim Medlem
Järvenpää Kaarina Medlem
Järvinen Arto Medlem
Jääskeläinen Jouko Medlem
Kalenius Christina Medlem
Kaleva Atte Medlem
Karhuvaara Arja Ordförande
Karlsson Anette Medlem
Kauppila Elina Medlem
Kauppinen Sirpa Medlem
Kopra Pia Medlem
Kylätasku Leo Medlem
Laaksonen Jani Medlem
Lindgren Minna Medlem
Liljestrand Tom Medlem
Löyttyniemi Meri Medlem
Mattila Terhi Medlem
Munne Martti Medlem
Meri Otto Medlem
Muttilainen Sami Medlem
Månsson Björn Medlem
Mänd Sirje Medlem
Nick Reetta Medlem
Niikko Mika Medlem
Niskanen Dani Medlem
Oksanen Ari Medlem
Orpana Anitta Medlem
Pakarinen Pia Medlem
Phull Manav Medlem
Posio Katja Medlem
Portin Anders Medlem
Rautava Risto Medlem
Raja-Aho Maarit Medlem
Rämö Eve Medlem
Räty Virpi Medlem
Sajomaa Lennu Medlem
Salmivuori Taru Medlem
Sammallahti Tere Medlem
Saxberg Mirita Medlem
Sazonov Daniel Medlem
Seppälä Peppi Medlem
Stenvall Nora Medlem
Suomalainen Nina Medlem
Vehmanen Emma-Stina Medlem
Virtanen Harri Medlem
Wessberg Nina Medlem
Ahmed Mahav Ersättare
Arstila Leila Ersättare
Huff Stephan Ersättare
Pasanen Amanda Ersättare
Peltokorpi Terhi Ersättare
Rantanen Tuomas Ersättare
Viilo Mikko Ersättare
Juvonen Arja II viceordförande, LS
Aura Anssi Medlem, LS
Kaukola Ulla Medlem, LS
Lohikoski Pia Medlem, LS
Pajula Matias Medlem, LS
Piirtola Mikko Medlem, LS
Stranius Leo Medlem, LS
Vuorento Reijo Medlem, LS
Savolainen Ossi Landskapsdirektör
Tikkanen Inka Förvaltningsdirektör, protokollförare
Autioniemi Paula Direktör
Suursalmi Tero Jurist